Zapisy na wydarzenia

Lista wydarzeń połączona z zapisami grup na konkretne wykłady/referaty/warsztaty.

Aby przejść do zapisów uczniów na dane wydarzenie kliknij na tytuł danego wydarzenia (zaznaczony na niebiesko).

21 września (czwartek)

Rozpoczęcie Zakończenie Nazwa wykładu Wykładowca Opis Sala
16:00:00 17:00:00 Równania diofantyczne Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński) Przedstawimy techniki rozwiązywania równań diofantycznych: nieskończone schodzenie, ograniczanie kolejnymi kwadratami, Vieta jumping oraz rozważanie czynników pierwszych pewnej postaci. sala E, max. 60 osób
16:00:00 17:00:00 Pierścień Gaussa Aleksandra Kowalska (uczennica, LO Sióstr Prezentek, Rzeszów) W czasie wykładu od podstaw przedstawię ogólną teorię pierścieni kwadratowych i omówię podstawowe własności pierścienia Gaussa, a następnie na przykładzie twierdzeń z teorii liczb i zadań olimpijskich pokażę, że teorie te prowadzą do pięknych i eleganckich dowodów oraz dają szersze spojrzenie na naturę liczb całkowitych. sala D, max. 60 osób
17:15:00 18:15:00 Cykliczne układy równań Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński) W czasie wykładu omówimy podstawowe metody rozwiazywania układów równań. Omówimy manipulacje algebraiczne, metodę elementu ekstremalnego, układy szczególnych postaci, tzw. układy iterowane oraz układy iterowane z parametrami. sala E, max. 60 osób
17:15:00 18:15:00 Funkcje tworzące Jan Fornal (uczeń, LO Sióstr Prezentek, Rzeszów) Przedstawimy zastosowania metody funkcji tworzących do rozwiazywania trudnych zadań olimpijskich z poziomu IMO. sala D, max. 60 osób
19:00:00 20:00:00 Arytmetyka w pierścieniach liczbowych Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński) Niektóre równania diofantyczne daje się łatwo rozwiązać, jeżeli do naszych rozważań dopuścimy liczby zespolone. Przykładowo chcąc rozwiązać równanie sala E, max. 60 osób
19:00:00 20:00:00 Combinatorial Nullstelensatz Jacek Dymel (V LO, Kraków) Pretekstem do wygłoszenia wykładu jest zadanie z 48. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej z 2007 roku. Rozwiązanie tego zadania oparte jest na twierdzeniu Combinatorial Nullstellensatz, które udowodnił Noga Alon. W czasie wykładu zostaną zaprezentowane także inne problemy olimpijskie oraz znane twierdzenia, które można udowodnić z wykorzystaniem Combinatorial Nullstellensatz. sala D, max. 60 osób

22 września (piątek)

Rozpoczęcie Zakończenie Nazwa wykładu Wykładowca Opis Sala
09:30:00 10:15:00 Czego nie wiemy w matematyce? Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński) Zajmując się matematyką, często można usłyszeć pytanie: czy w matematyce można jeszcze dokonać czegoś nowego? Naturalnie są pewne problemy, ale są one zrozumiałe tylko dla specjalistów i w sumie nie mają znaczenia dla kogoś, kto kontakt z matematyką zakończył w szkole – tak myśli wiele osób. Stereotypowo matematyk, jeśli nie jest nauczycielem, liczy całki, pochodne, rozwiązuje równania różniczkowe, ogólnie wykonuje rozmaite obliczenia, obecnie oczywiście za pomocą komputera. Czy matematycy zajmują się tylko abstrakcyjnymi, wydumanymi problemami i rachunkami? Czy rzeczywiście w matematyce nie ma ważnych nierozwiązanych problemów, które mógłby zrozumieć na przykład uczeń? Na wykładzie zostaną przedstawione problemy dające się sformułować bardzo prosto, których nikt nie umie rozwiązać. Słuchacze przekonają się, że takich „zagadek” jest bardzo dużo. Rozwiązanie każdej z nich zapewniłoby autorowi trwałe miejsce w historii matematyki i w wielu przypadkach mogłoby istotnie zmienić nasze spojrzenie na matematykę, a także zaowocować zaskakującymi zastosowaniami. sala C, max. 200 osób
10:30:00 11:15:00 Liczba e i prawdopodobieństwo Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski) Znakomity popularyzator matematyki Martin Gardner w eseju o liczbie e napisał: Ten, kto nie zajmuje się matematyką ani naukami przyrodniczymi rzadziej spotyka się z tą liczbą. Autor wykładu przedstawi wiele przykładów, w których spotykają się dwa pojęcia: liczba e i prawdopodobieństwo. Przykłady te związane będą z zagadnieniami występowania maksimum funkcji, sprawiedliwego podziału, z geometrią, astronomią, korpusami kawalerii pruskiej, a nawet z firmą Google. sala C, max. 200 osób
10:30:00 11:30:00 Osie potęgowe Maciej Dziuba (uczeń, II LO, Końskie): Pojęcie potęgi punktu prowadzi do ciekawych twierdzeń i ma wiele zastosowań w trudniejszych zadaniach. Podczas wykładu przedstawimy teorie oraz przykłady zadań z zastosowaniem tego pojęcia. sala D, max. 60 osób
10:30:00 11:30:00 Wielomiany o współczynnikach całkowitych Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Jest mnóstwo powodów, dla których warto „sympatyzować” z wielomianami o współczynnikach całkowitych. Na przykład można je dzielić przez wielomian unormowany i wynik też będzie miał całkowite współczynniki. Ponadto takie wielomiany zachowują się przewidywalnie przy kongruencjach – są okresowe modulo sala E, max. 60 osób
11:45:00 12:15:00 Jak matematycy wykorzystują wirtualną rzeczywistość, aby zwizualizować pojęcia matematyczne Sabina Joeck, Maurycy Gast (III LO Gdańsk) Z każdym rozwiązaniem technologicznym nauka posuwa się do przodu. Nie inaczej jest z wirtualną rzeczywistością. Pokażemy kilka przykładów tego jak matematycy wykorzystują te technologie, by lepiej zrozumieć pojęcia, które czasem trudno sobie wyobrazić, a teraz można „naprawdę” zobaczyć. sala C, max. 200 osób
11:45:00 12:45:00 Przełomowe zadania dla moich olimpijczyków Paweł Dziuba (II LO, Końskie) Podczas wykładu przedstawimy zadania, które miały istotny wpływ na dalszy rozwój matematyczny najlepszych uczniów II LO w Końskich. W dalszej części pokażemy dwa ciekawe zadania z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. sala E, max. 60 osób
11:45:00 12:45:00 Przekształcenia rzutowe w zadaniach olimpijskich Radomił Baran (uczeń, LO Sióstr Prezentek, Rzeszów) Wykład będzie obejmował podstawy przekształceń rzutowych i przekształceń afinicznych. Zostanie przedstawiony podział na przekształcenia rzutowe i perspektywiczne oraz twierdzenia z nimi związane (np. twierdzenie Steinera). Zaprezentujemy przykładowe zadania olimpijskie, dające się rozwiązać przy pomocy tych twierdzeń. sala D, max. 60 osób
12:15:00 12:45:00 Problem mostów królewieckich Anagh Malik (III LO Gdynia): Przedstawię historię sławnego problemu dotyczącego mostów na rzece Pregoła w Królewcu (obecnie Kaliningrad). Kluczowym elementem referatu będzie pokazanie, w jaki sposób Leonhard Euler podszedł do rozwiązania tego zagadnienia. Ponadto, krótko zaprezentuję pewne zagadnienia z teorii grafów, które są związane z problemem mostów królewieckich. sala C, max. 200 osób
12:45:00 13:15:00 Brachistochrona, czyli jak stoczyć się w jak najkrótszym czasie Mateusz Piekarski (III LO Gdańsk) Dojście do celu w jak najkrótszym czasie nie musi oznaczać pokonania najkrótszej drogi - o krzywej ratownika, o pragmatyzmie światła i kwadratowych kołach. sala C, max. 200 osób
13:00:00 14:00:00 Trójkąty ortologiczne Natalia Kucharczyk (uczennica, I LO, Piotrków Trybunalski) Każdemu uczestnikowi olimpiady matematycznej zdarzyło się na pewno trafić na zadanie, z którym nie umiał sobie poradzić, a po czasie dowiadywał się, że do jego rozwiązania wystarczyła znajomość pewnej metody, rozpoznanie szczególnej własności, czy umiejętność zastosowania mniej popularnego twierdzenia. Słuchacz tego wykładu pozna trójkąty ortologiczne – rozumienie ich własności pozwala zgrabnie rozwiązać zadania, które przedstawię w czasie wykładu. Przedstawię ponadto kilka ciekawych twierdzeń i lematów. sala D, max. 60 osób
13:00:00 14:00:00 O pewnym uogólnieniu nierówności Schwarza Zbigniew Kaczmarczyk (Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, Lublin) Podczas wykładu zostanie zaprezentowane pewne uogólnienie nierówności Schwarza, a następnie podamy wnioski z otrzymanego uogólnienia. sala E, max. 60 osób
13:15:00 13:45:00 Kryptologia Jakub Olszewski (III LO Sopot) Czy człowiek w XXI wieku może obejść się bez szyfrowania? sala C, max. 200 osób
13:45:00 14:15:00 Twórczość i zagadki Charlesa Dodgsona (Lewisa Carrolla) Filip Byczek (III LO Gdańsk) Matematyka według Lewisa Carrolla, czyli co łączy Beethovena i świnki morskie oraz jak poróżnić znajomych z pomocą małpki. sala C, max. 200 osób
15:15:00 16:00:00 Czy istnieje matematyczny wzór na miłość? Ile można wyczytać z regresji statystycznej i dlaczego mnóstwo? Janina Bak (Trinity College, Dublin) W czasie wykładu będziemy jak ekipa śledczych z „Ojca Mateusza”, to jest będziemy tropić największe zbrodnie błędnego wnioskowania i rozwiązywać skomplikowane zagadki statystyczne, w tym tę tytułową, tzn. czy istnieje matematyczny wzór na miłość. sala C, max. 200 osób
15:15:00 16:15:00 Nierówności Adam Dzedzej (III LO, Gdynia) Pokażemy kilka ładnych algebraicznych nierówności Vasile’a Cirtoaje z naciskiem na nierówności cykliczne i nierówności z nietypowymi ograniczeniami. Na przykład pokażemy, ze wartość wyrażenia sala D, max. 60 osób
15:15:00 16:15:00 Metoda probabilistyczna Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński): Metoda probabilistyczna polega na zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa do rozwiazywania problemów kombinatorycznych. Jednym z zastosowań metody probabilistycznej jest zamiast konstrukcji jakiegoś obiektu, stwierdzenie, ze istnieje on z niezerowym prawdopodobieństwem. W czasie wykładu omówimy podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i wykorzystamy metodę probabilistyczną do rozwiązania zadań z Olimpiady Matematycznej. sala E, max. 60 osób
16:15:00 17:00:00 Nieoczekiwane spotkanie geometrii, teorii liczb i kombinatoryki – twierdzenie Monsky’ego Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Zdumiewające jest, że problem formułowany językiem czystej geometrii daje się rozwiązać z użyciem narzędzi, które z geometrią mają, zdawałoby się, niewiele wspólnego. I tak, niemożność podziału kwadratu na nieparzystą liczbę trójkątów o równych polach dowodzi się z zastosowaniem własności wykładnika p-adycznego oraz motywów kombinatorycznych a’ la lemat Spernera. sala C, max. 200 osób
16:30:00 17:30:00 Wielomiany modulo 2 w kombinatoryce Mariusz Trela (uczeń, V LO, Kraków): Często do rozwiązania problemu potrzebny jest zwięzły i elegancki opis tego, co się dzieje. Na przykładzie kilku bardzo ciekawych zadań opowiem o tym, jak wprowadzenie wielomianów modulo 2 i przekształceń takich wielomianów może pomóc w rozwiązywaniu problemów. sala D, max. 60 osób
16:30:00 17:30:00 Funkcje tworzące Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński): Funkcje tworzące to użyteczne narzędzie do badania ciągów liczbowych. W czasie wykładu poznamy różne rodzaje funkcji tworzących oraz przedstawimy ich zastosowania do wyprowadzania wzorów ogólnych oraz innych własności ciągów. sala E, max. 60 osób
18:15:00 19:15:00 Zasada włączeń i wyłączeń. Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Jest to uogólnienie reguły dodawania. Służy do wyznaczania liczby elementów sumy zbiorów, które niekoniecznie są rozłączne. Oprócz samej zasady pokażę również nierówności Bonferroniego, które pozwalają stwierdzić, czy liczba elementów sumy zbiorów została policzona z nadmiarem, czy z niedomiarem. sala E, max. 60 osób
18:15:00 19:15:00 Podstawy algebry liniowej Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński): Zapoznamy się z podstawowymi pojęciami algebry liniowej. Przybliżymy pojęcia przestrzeni wektorowej, liniowej niezależności wektorów oraz bazy przestrzeni wektorowej. Wprowadzone pojęcia zastosujemy do rozwiązania różnorodnych zadań z olimpiad matematycznych sala D, max. 60 osób

23 września (sobota)

Rozpoczęcie Zakończenie Nazwa wykładu Wykładowca Opis Sala
09:00:00 09:45:00 Co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra Marek Kordos (Uniwersytet Warszawski): Zwyczajne lustro pokazuje nam najtrudniejsze pojęcie matematyki – orientację. A gdy się jej przyjrzymy zobaczymy, jak wiele przeróżnych zjawisk i problemów jest z nią związanych. Będzie mowa o geografii, fizyce, biologii, chemii, sztuce, technice, kryształach i – oczywiście – o matematyce. Wykład będzie miał charakter interaktywny, w związku z tym każdy uczestnik powinien mieć coś do pisania, bo otrzyma dwustronnie zadrukowaną kartkę, na której będzie rysował. sala C, max. 200 osób
10:00:00 10:45:00 Cyrk matematyczny Marek Kordos, Kamila Łyczek (Uniwersytet Warszawski): Cyrk, czyli przedstawienie o matematyce lekkiej i niefrasobliwej, o tym do czego ona nam się tak właściwie przydaje i o tym, jak to wyniki nie są najważniejsze. Będzie cylinder, wiązanie rąk, zamiana banknotu w człowieka, słowem cyrk na przyzwoitym poziomie. Dedykowany szczególnie tym, którzy matematykami nie są i prawdopodobnie nigdy nie będą. sala C, max. 200 osób
10:00:00 11:00:00 Tożsamości kombinatoryczne Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Liczbę sposobów dokonania jakiegoś wyboru można wyznaczyć kilkoma drogami. Otrzymane wyniki mają często różną postać, ale są one równe, choć na pierwszy rzut oka nie widać dlaczego. Te dziwne równości nazywamy tożsamościami kombinatorycznymi. Trudniejszą rzeczą jest znalezienie dowodu dla danej tożsamości – i właśnie to będziemy ćwiczyć. sala D, max. 60 osób
10:00:00 11:00:00 Równania funkcyjne Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński) Rozwiązując równania funkcyjne, zazwyczaj stosujemy podstawienia sala E, max. 60 osób
11:00:00 11:30:00 3SAT Kacper Jańczuk (III LO, Gdynia) Chcemy sprawdzić, czy kosmos będzie dla nas granicą czy dopiero drzwiami. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu inżynieryjno-badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie kilku eksperymentów w stratosferze na granicy kosmosu. Dwa najbliższe eksperymenty to ukazanie różnic w przedostawaniu się światła przez warstwę atmosfery o różnych przejrzystościach powietrza oraz wykonanie badań astrobiologicznych. sala C, max. 200 osób
11:15:00 12:15:00 Grafy w zadaniach olimpijskich Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Zadania, w których występują miasta i drogi, turnieje tenisa stołowego, przyjaźnie i nieprzyjaźnie, mają jedną cechę wspólną: ich treść zazwyczaj można skrócić, posługując się terminologią z teorii grafów. Warto więc poznać kilka faktów o grafach. sala D, max. 60 osób
11:15:00 12:15:00 Osie potęgowe, środek potęgowy Jakub Sola, Arkadiusz Pospieszny (uczniowie, I LO, Piotrków Trybunalski) Zaprezentujemy zadania, do rozwiązania których przydaje się stosowanie pojęcia i własności osi potęgowych i środka potęgowego. sala E, max. 60 osób
11:30:00 12:00:00 Po czym jeździ rower z kwadratowymi kołami? Mikołaj Dębicki (III LO Gdynia) Optymalną drogą dla okrągłych kół pojazdów są płaskie powierzchnie. Wykorzystując rachunek całkowy i cosinusy hiperboliczne, wyznaczę optymalną drogę dla pojazdu z kołami w kształcie kwadratu albo dowolnego innego wielokąta foremnego o większej liczbie boków. sala C, max. 200 osób
12:00:00 12:30:00 Burzliwe dzieje matematyki greckiej Michał Dzięcielski (Uniwersyteckie Katolickie LO, Tczew) W czasie referatu przedstawione zostaną dzieje matematyki greckiej ze szczególnym naciskiem na złą interpretację dzieł matematyków starożytnej Grecji i odczytywanie tych dzieł m.in. przez Galileusza, Newtona i Keplera. sala C, max. 200 osób
12:30:00 13:30:00 Sumy kwadratów Marcin Radwański (III LO, Tarnów) Omówimy zagadnienia dotyczące przedstawiania liczb całkowitych w postaci sumy kwadratów dwóch liczb całkowitych. Zagadnieniem tym zajmowali się m. in. Fermat i Euler. Zajmiemy się także uogólnieniem tego problemu, a mianowicie możliwością przedstawiania liczb całkowitych w postaci sala E, max. 60 osób
12:30:00 13:30:00 Parę historii o młodych i zdolnych Kamila Łyczek (Uniwersytet Warszawski): Będzie parę słów o młodych i zdolnych, o ich matematycznych zmaganiach i sukcesach, o tym jakie matematyczne problemy sobie postawili, a potem rozwiązali i o tym, że wcale nie jest to takie odległe i nieosiągalne. Przykładem jest Paweł Domański, jako uczeń liceum napisał matematyczną pracę, która potem okazała się być rozgrzewką w jego matematycznej karierze. W dorosłym życiu wybitny profesor matematyki, zajmujący się analizą funkcjonalną. sala D, max. 60 osób
12:30:00 13:00:00 Złoty ciąg i złota liczba Artur Plath (Uniwersyteckie Katolickie LO, Tczew) W czasie referatu opowiem o złotym ciągu i złotej liczbie, pokażę przykłady występowania tych obiektów w otaczającym nas świecie. sala C, max. 200 osób
13:00:00 13:30:00 Problem Collatza Bartłomiej Piórkowski (III LO Gdańsk): Przedstawię problem, którego założenia potrafi zrozumieć nawet dziesięciolatek, a jednak głowią się nad nim najwybitniejsi matematycy. Analizując go, połączymy teorię liczb z praktyczną informatykączasem trudno sobie wyobrazić, a teraz można „naprawdę” zobaczyć. sala C, max. 200 osób
13:30:00 14:00:00 Tajemnice kartografii, czyli ile kolorów musi rozróżniać dobry twórca map Anna Butowska, Maria Horodecka (Katolickie LO, Gdynia): Jak pokolorować mapę tak, aby każde dwa sąsiednie państwa miały różne kolory? Czy graf może być dowodem? Co to są grafy planarne? Czy każdy graf da się narysować jednym pociągnięciem ołówka? Na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszego wykładu. sala C, max. 200 osób
13:45:00 14:45:00 Ciekawe zadania z planimetrii Kamil Galewski (uczeń, I LO, Piotrków Trybunalski): Przedstawię kilkanaście niebanalnych zadań z planimetrii, w których rozwiązaniu zaproponuję wykorzystanie m.in. własności czwórki harmonicznej punktów, dwustosunku i biegunowych. sala D, max. 60 osób
13:45:00 14:45:00 Nierówności Adam Dzedzej (III LO, Gdynia) Pokażę nierówność między średnimi potęgowymi i kilka jej zastosowań. W czasie wykładu pojawią się również „koleżanki” średnich potęgowych – średnie Lehmera. Spróbuję pokazać jedną z najpow-szechniejszych pułapek przy dowodzeniu nierówności, jedna z nierówności jest w „złą” stronę. sala E, max. 60 osób
14:00:00 14:30:00 Tajemnice przyrody i matematyki Karolina Bajer, Zuzanna Ryduchowska (Gimnazjum Katolickie, Gdynia) Sekret wspólnej tajemnicy przyrody i matematyki tkwi w ciągu Fibonacciego. Omówimy różne rodzaje ciągów, ich własności oraz wpływ na nasze życie. sala C, max. 200 osób
15:15:00 16:00:00 125 dolarów Jacek Lech (III LO, Gdynia): Trzy matematyczne historie związane z postaciami z amerykańskich banknotów. Jak zapamiętać pierwsze cyfry liczby e? Jak przewidzieć liczbę ludności Stanów Zjednoczonych? Jak obliczyć długość cząsteczki oleju? sala C, max. 200 osób
15:15:00 16:15:00 Twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego Jagoda Bracha (uczennica, Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, Lublin) Przedstawię twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego. Jest to twierdzenie z teorii gier, mówiące o tym, który z graczy ma strategię wygrywającą, gdy grają oni w kilka gier jednocześnie na różnych planszach, a w swojej turze gracz wykonuje ruch na dowolnej planszy. sala E, max. 60 osób
15:15:00 16:15:00 Algorytmiczne rozwiazywanie układów równań Maciej Gawron (Uniwersytet Jagielloński) Dość często na olimpiadach matematycznych rozwiązuje się układy równań. Wyznaczanie rozwiązań układów równań wielomianowych jest możliwe algorytmicznie przy użyciu tzw. baz Gröebnera, które są uogólnieniem dwóch znanych koncepcji — metody eliminacji Gaussa oraz algorytmu Euklidesa. W referacie przedstawimy definicje bazy Gröebnera, algorytm jej wyznaczania i sposób rozwiazywania układów równań. Niestety często metoda ta prowadzi do ogromnej ilości obliczeń i ciężko ją przeprowadzić bez użycia komputera. sala D, max. 60 osób
16:15:00 17:00:00 Między meandrem a prostą nieskończoną. Uwagi o genezach awangard i fascynacjach matematycznych artystów od prehistorii do współczesności Dorota Grubba-Thiede (III LO Sopot): Bogato ilustrowana prezentacja wyeksponuje twórcze związki sztuki i matematyki, wskazywane przez naukowców już w sztuce prehistorycznej (w paleolicie pojawiły się pierwsze meandry). Matematyka i Sztuka przez dziesiątki wieków wydają się wspólnie oddychać, nie tylko w formach ewidentnie plastycznych, ale też w dyspozycjach urbanistycznych, planowaniu przestrzennym, ewolucji form przemysłowych czy wreszcie muzyce, również tej docierającej do nas bezwiednie, określanej musica mundana lub harmonia mundi. Związki matematyki – geometrii z łudzącym oko malarstwem jak i całą kulturą trudne są do przecenienia, zarówno w kręgu zachodniej myśli (perspektywa w malarstwie antycznym, renesansowym, czy współczesna wirtualna przestrzeń 3D), i wschodniej (perspektywa odwrócona w ikonach), ale też dalekowschodniej (pałace Angkor Wat w Kambodży] czy w dawnych i współczesnych kulturach Ameryk. Matematyka, optyka i abstrakcja geometryczna to też oręż twórców awangardowych oraz postawangardowych XX i XXI wieku, z takimi mistrzami jak Katarzyna Kobro, Sol LeWitt, Dan Flavin, Victor Vasarely, Krystian i Anna Jarnuszkiewicz, Jerzy Jarnuszkiewicz, Gerhard Blum-Kwiatkowski, Bridget Riley, Wanda Czełkowska, Maciej Szańkowski, Jarosław Kozakiewicz, Zaha Hadid, Mirosław Filonik, Anish Kapoor, Monika Sosnowska, Joanna Gugała-Ponikowska. Wykład zbiega się z obchodami stulecia awangardy w Polsce. Wanda Czełkowska podkreśla: „Rzeźba jest strukturą przestrzeni, matematyką. Matematyka jest formą materializacji uczucia”. sala C, max. 200 osób
16:30:00 17:30:00 Jednokładność Rafał Pyzik (uczeń, III LO, Tarnów) Podczas wykładu przedstawimy kilka użytecznych faktów z geometrii i udowodnimy je przy użyciu jednokład-ności; dotyczą one m. in. okręgów wpisanych i dopisanych. Następnie rozwiążemy zadania, które pokażą zastosowanie tych faktów. Zadania te pochodzą z olimpiad krajowych i międzynarodowych, np. IMO. sala D, max. 60 osób
16:30:00 17:30:00 O nierówności Schwarza w wersji Engela Jan Fabrowski (uczeń, Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, Lublin) Podczas wykładu zostanie zaprezentowany dowód tytułowej nierówności oraz przykłady jej zastosowań w zadaniach olimpijskich. sala E, max. 60 osób