Rejestracja opiekuna grupy szkolnej

Rejestracja dotyczy grup szkolnych pod opieką nauczyciela i realizowana jest trzyetapowo.

Etap 1 – Stwórz konto opiekuna grupy w systemie rejestracji grup szkolnych za pomocą poniższego formularza
Etap 2 – Wydrukuj wygenerowany Formularz zgłoszeniowy (plik PDF będzie dostępny po Etapie 1), uzupełnij go o pieczęć szkoły i podpis dyrektora, po czym prześlij skan formularza na adres trimat.edu.pl@gmail.com.
Etap 3 – Najpóźniej po upływie 24 godzin od wysłania skanu formularza zgłoszeniowego możesz zapisywać uczniów na wybrane wydarzenia, logując się w module rejestracji (opcja Zaloguj się), podając e-mail i hasło używane podczas Etapu 1. W przypadku wątpliwości pytania prosimy kierować na adres trimat.edu.pl@gmail.com